Vad vi gör

NC Welding utför svetsning och rörmontage inom fjärrvärme. Vi monterar och installerar fjärrvärmecentraler, men arbetar även med svets och smidesarbeten. Vi som jobbar här har självklart de kvalificeringar som krävs.

  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Undercentraler
  • Industrirör
  • Svets och smidesarbeten