Om NC Welding

Vi är ett snabbväxande företag med lång erfarenhet och ett stort engagemang för våra kunders verksamheter.

NC Welding AB startades år 2018 av
Christian Hedström och Niclas Granlöf med
inriktning fjärrvärme, industrirör och svetsarbeten.
Med 15 års erfarenhet, målmedvetenhet och
kvalitetssäkring så är företaget idag stabilt och har god ekonomi.

Vi har många nöjda återkommande kunder och strävar alltid efter ett resultat som är över kundens förväntan.

Svets

Vi utför arbeten i materielgrupperna 1.1, 8.1 samt W31(Cu).
Företaget är PED-certifierade och WPQR kvalificerade enligt SS-EN ISO 15614:-1:2004.
För svetsmetoderna 111(MMB), 141(TIG), 311(GAS) och 912(lödning).
Företagets WPS:er kvalificeras enligt SS-EN ISO 15609-1:2004.

Svetsarna på NC Welding AB är kvalificerade enligt SS-EN 9606-1:2017 samt för
lödning SS-EN ISO 13585:2012. Svetsarna uppfyller kraven i AFS 2016:1 bilaga 1 kapitel 3.1.2 (PED).

Företagets svetsarbeten övervakas av en svetsansvarig.